S E R T U N Ç        P O M P A          S E R T U N Ç       P O M P A          S E R T U N Ç        P O M P A            S E R T U N Ç     P O M P A         S E R T U N Ç        P O M P A        S E R T U N Ç        P O M P A        S E R T U N Ç     P O M P A        S E R T U N Ç  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45 YILLIK TECRÜBEYLE YÜZDE YÜZ 

YERLİ  İMALATLA  VE  GÜVENCEYLE 

BELEDİYELERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ

 


 

 

. .
. .

. .

. .
. .

. .

 

                             

 

     

 

 

    KOMBİNE  YÜKSEK  BASINÇLI  KANAL       açma   ve  temizleme  aracı  ve   Geri  dönüşümlü   recycling    sistemler  
   

     

VİDANJÖRLER,     itfayeler,     seyyar      motopomplar

 

     

VAKUM POMPALARI  , 100  m3'den   50000 m3   saate   kadar  su   ve hava     soğutmalı   ,    paletli    ve    santrifij    fanlı     tiplerde

 
     

YERALTI    KABLO    çekme    araçları     imalatı

 
     

FİBER   OPTİK     kablo    ölçme   araçları

 
     

TEKNİK    DANIŞMANLIK   ,    Mühendislik    ,    projelendirme

 
     

YER ALTI      KANALİZASYON      sistemlerinin    tıkanıklık  sorunlarının çözülmesi    (    Kombine    yüksekbasınçlı    kanal    açma     araçlarımızla ve    vidanjörlerimizle )

 
     

YÜKSEK   BASINÇLI   PISTONLU   KANAL  ACMA  POMPALARI    150 bardan 1500 bara 6000 LITRE DAKIKA DEBIYE KADAR   IMAL EDILIR

 
     

RÖMORKLU   TRAKTÖR    arkasında   çekilebilen    yüksek     basınçlı kanal    açma    sistemi

 
     

ALMAN –  AMERİKAN –  İTALYAN -  HOLLANDA  - AVUSTURYA - İSVEÇ      malı     pompaların     parçaları  ve    onarımları   yapılır.

 
     

YÜKSEK    BASINÇLI    DİZEL       motor     tahrikli     kanal     açma    ve temizleme      (Airflow)      paket      sistemlerini      aracınıza    bir     günde  kendiniz monte   edebilirsiniz.   

 
       

 

 
    GARANTİ   :  Sistemlerimizin   Pompalarımızın       Garantisi     İstenirse    10    Seneye                       Kadar    Uzatılabilir.  

 

  S E R T U N Ç           P O M P A D A             H E R                G Ü N           Y E N İ           F İ Y A T L A          V E        Y E N İ            P R O J E L E R L E      S İ Z L E R L E        B E R A B E R        K O M B İ N E         K A N A L        A Ç M A        A R A Ç L A R I     .    1 8 . 0 0 0 .                     Y  T  L      .        D E N       .     B A Ş L A Y A N        F İ Y A T L A R L A    .         S E R T U N Ç            P O M P A    .           C O M        . T R              ....   S E R T U N Ç        P O M P A      .   C O M         ....                 .      V A K U M         P O M P A L A R I  ....     8 0 0     .    Y T L    .     DEN       B A Ş L A Y A N     F İ Y A T L A R L A     ......  K A N A L    A Ç M A       P O M P L A R I         .     2 4 0 0      .            Y T L     .     D E N      B A Ş L I Y A N        F İ Y A T L A R L A   ....    S E R T U N Ç        P O M P A    . C O M  .  T R  ...........    S E R T U N Ç    P O M P A   .  C O M           .....

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

                                                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

        3 SİLİNDİRLİ

 

İSTER  KÜCÜK  ARAÇTA  İSTER BÜYÜK  ARAÇLARDA  KULLANIN

100   BAR   İLE   200  BAR    ARASI

            ÇALIŞABİLİR

    280   LİTRE   DAKİKA    İLE

  

 

 

      

          KOMBINE

       KANAL   AÇMA

         YÜKSEK     BASINÇLI  

                 ARAÇLAR

 

   200  BAR  YÜKSEK  BASINÇLI

              SU POMPALI

 

  VAKUM POMPASI  OTOMATİK

              YAGLAMALI

 

     8    TONLUK    KAZANLI      

             

 

 

     

 

                               

                                    SP .  750

 

 

 

 

      

    

                                                                         

                                   

     

 

   

   KOMBİNE   KANAL    AÇMA

                ARAÇLARI         

                     

                               

   260  BAR  900  LİTRE  DAKİKA

               6  SİLİNDİRLİ

        BASINÇLI SU POMPASI

  KUMANDA SİSTEMİ HİDROLİK

  HİDROSTATİK    BİLGISAYAR

  KONTROLLU             LİKIT     

  EKRAN            DOKUNMATIK

  KUMANDALI  OLUP   EMNİYET

              SİSTEMLİDİR    

 

     VAKUM   POMPASI  SİSTEMİ

   18000 . M/3  SAAT   GÜÇÜNDE

    16   METRE    DERİNLİKDEN

             EMİŞ YAPABİLİR

   TAM  OTOMATİK   YAĞLAMALI

     VE FULL  FİLİTRE  SİSTEMLİ

      

       

 

 

 

 

                                                  

 

                   

 

 

                         

                  

 

                                                                      

 

    

 

 

                        TÜRKİYEDE

                   İ L K   V E    T E K  

         BİZ      ÜRETİYORUZ         

        Ç E K İ Ç       D A R B E L İ

               Y Ü K S E K

  B A S I N Ç L I        K A N A L         

                      A Ç M A

           P O M P A P A L A R I

  D A K İ K A D A  2 0 0  İ L E  5 0 0  

        D A R B E            A R A S I

         A Y A R L A N A B İ L İ R                      

 

 

 

 

                                                                      

                                                     VAKUM    POMPASI    SİSTEMLERİ

4 5 000  METRE  KÜP  SAAT

DEBİLİ 

18 METRE  . 24 METRE

32 METRE  . 40 METRE

DERİNLİKDEN

EMİŞ       YAPABİLEN

VİDANJÖRLER

................

 

                                                                   

İKİNCİ   EL   ARAÇLAR  

 ÜZERİNE  YENİ  KOMBİNE KANAL  

AÇMA    SİSTEMLERİ

........................

 

           ÜRÜNLERİMİZİN

     ARŞ  2 . ARŞ  4 . ARŞ . 6  ARŞ . 12

 

       TİPİNDEKİ       İMALATLARIMIZ

           5    SENE     GARANTLİDİR

      KULLANICI     HATALARI

                  HARİÇTİR

 

 

                                                             

 

SERTUNÇ    POMPA   İDDİA   EDİYOR    İMAL   ETTİGİMİZ    %100    YERLİ   KANAL    ACMA   SİSTEMLERİMİZLE      ARŞ  4    .    ARŞ     5 .      ARŞ     6    .    ARŞ    12     .    TİPLERİYLE      AÇAMADIGIMIZ      KANALİZASYON    ŞEBEKE     KANALLARI    YOKTUR     .    TIKALI   KANAL   DİYE    BİR    ŞEY    YOKTUR     .    BU    TİP   SİSTEMLERİMİZLE   KANALI   AÇAMADIK  DİYEBİLENE    HEYETİMİZİN      DENETİMİNDE    İSBAT    EDEBİLENE           DENEMEMİZ   İSTANBUL   İLİ  SINIRLARI      İÇİNDE      OLMAK     KAYDIYLA            GEÇERLİDİR   .    BİR   ADET  ARŞ   4   .   KANAL    AÇMA   SİSTEMİ      HEDİYE     EDİYORUZ        .  25  .6.  2007   .  TARİHİNDEN    İTİBAREN    GECERLİDİR      GÖCÜK   KANALLAR    HARİÇTİR      .    İSTENIRSE   GÖCÜKLERİDE   AÇAR   GEÇER    VE   ONARIRIZ     ESKİ     HALİNE      GETİRİRİZ      .    HEDİYE    SİSTEMİN   VERGİLERI    KAZANABİLENE   AİTTİR

 

 

                                                                

 


 

 

 

K A N A L              A C M A

P O M P A L A R I

.... 2 4 0 0 . T L  D E N

 

B A S L A Y A N   F I Y A T L A R L A

..........................

 

100   BARDAN   800  BARA  40  LİTRE  DAKİKADAN 

 2400  LİTRE  DAKİKAYA  KADAR

....   2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 12    .    SİLİNDİRLİ

SU  POMPALARI

 

                                                               

 

 

VAKUM  POMPALARI  % 100 DEBİ VERİMLİ

SU  VE HAVA  SOGUTMALI

 


                                                             

   


V İ D A N J Ö R L E R İ N İ Z İ    K E N D İ N İ Z


KOMBİNE      KANAL    AÇMA    ARACINA    ÇEVİRİNİZ 


 

 
 

 


 

   

  


                                                             

 

V A K U M       P O M P A L A R I

   . 8 0 0 .     T L  D E N

B A S L A Y A N   F I Y A T L A R L A


 


                  
  
                                                             

 

                                                             

           

 


 
                                                             

           
 


GERİ     DÖNÜŞÜMLÜ      RECYCLİNG      SİSTEMLER

 


                                                             

 


2  ci  EL   
KOMBİNE  KANAL AÇMA  ARAÇLARI

ÇEŞİTLİ   GÜÇLERDE    BULUNUR

 

                                                             

 

NOT:Eski vidanjörlerinize yüksek basınçlı kanal açma sistemlerini monte ettirebilirsiniz.

 

SERTUNÇ   POMPA   SANAYİ    VE  TİCARET

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

       SAYGILARIMIZLA

 

 

TürkçeEnglish